Poziv organizacijama za upravljanje turističkim destinacijama

Srdačno vas pozivamo na MarketMakers seminar, za organizacije za upravljanje turističkim destinacijama (DMO), pod nazivom „Kako razviti turističku destinaciju u BiH?“, koji će se održati 21. marta 2019. godine. u hotelu Hills u Sarajevu.

Seminar je namijenjen profesionalnim organizacijama za upravljanje turističkim destinacijama (DMO) kao i svim drugim organizacijama koje upravljaju, ili žele da upravljaju postojećim ili potencijalnim turističkim destinacijama u Bosni i Hercegovini. Molimo Vas da najkasnije do petka, 8. marta, slanjem maila na adresu b.amer@marketmakers.ba potvrdite Vaše učešće na seminaru (broj mjesta je ograničen), te, ukoliko želite, napišete nekoliko rečenica o Vašoj organizaciji i/ili događaju koji želite organizirati, koji će biti korišteni kao studije slučaja u sklopu radionice. Kroz svoje redovne programe podrške razvoju turizma, MarketMakers ima namjeru podržati najuspješnije ideje prestavljene na ovom seminaru.