29.12.2016

U budžetu HNŽ po prvi put predviđena sredstva za poticaje subvencioniranja prijevoza putnika u zračnom prometu za Aerodrom Mostar

U usvojenom budžetu HNŽ za 2017. godinu, po prvi put se nalaze sredstva za podsticaj subvencioniranja dovođenja nisko tarifne kompanije u Mostar! Doprinos promjeni je dala i Studija izvodljivosti i ekonomskog utjecaja uvodjenja nisko tarifnog avio prijevoznika pri međunarodnoj Zračnoj luci- Aerodrom Mostar, urađena  u okviru projekta MarketMakers, podržanog od strane Vlade Švicarske, zajedno sa ko-fasilitacijskim partnerom, regionalnom razvojnom agencijom REDAH. Studiju možete preuzeti na našoj webstranici u kategoriji "Dokumenti".