O PROJEKTU

MarketMakers je projekat Vlade Švicarske koji se u Bosni i Hercegovini implementira od 2012. godine. Projekat je osmišljen u cilju podrške rješavanju pitanja održivog i funkcionalnog zapošljavanja mladih u četiri privredne grane privatnog sektora: IT, poljoprivreda, turizam i izvozno orjentisane poslovne usluge.

Švicarska Vlada je implementaciju projekta dodjelila partnerima - Konzorciju kojeg čine Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o., kombinujući tako stručno znanje i iskustvo međunarodnog i lokalnog nacionalnog partnera.

MarketMakers projekat je dio napora Švicarske da pomogne Bosni i Hercegovini na putu ka socijalno inkluzivnoj tržišnoj ekonomiji, te decentralizovanom, demokratskom političkom sistemu sa dugoročnom perspektivom ka Europskim integracijama.

Projekat se realizuje u periodu od osam i pol godina i podijeljen je u dvije faze. Tokom prve faze projekta, MarketMakers je podržao rast privatnog sektora i kreiranje novih radnih mjesta za mlade kroz brojne aktivnosti uključujući podršku osnivanju i djelovanju BIT Alijanse, izradu studije za razvoj IT sektora u saradnji s Vladom Kantona Sarajevo i studije izvodljivosti uvođenja letova niskotarifnih avioprevoznika u Zračnu luku-aerodrom Mostar. Projekat je odigrao i važnu ulogu u obnovi i oporavku od šteta uzrokovanih poplavama 2014. godine u 4 opštine. Kroz aktivnosti tokom prve faze projekta kreirano je 1.648 novih radnih mjesta, a ukupna investicija privatnog sektora stimulisana aktivnostima projekta procjenjuje se na preko 25 miliona KM. Čak 16 pravila i propisa usvojeno je zahvaljujući inicijativama projekta MarketMakers.

Aktivnosti u sklopu druge faze projekta otpočele su u junu 2017. godine, a njihova implementacija planirana je do juna 2021. godine. U predstojećem periodu MarketMakers će nastaviti sa realizacijom aktivnosti započetih tokom prve faze, uz određene korekcije u pristupu, metodologiji i mjerenju uspješnosti, a pored četiri ključne inicijative u fokusu projekta će biti širenje aktivnosti.

Tokom druge faze projekta implementacija aktivnosti koje realizuje MarketMakers se nastavlja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine uz mnogo veći broj potencijalnih partnera i kofasilitatora. Projekat će u fokusu imati i snažnije zalaganje za izmjene zakonodavstva i politike, posebno u oblastima IT-a i izvozno orjentisanim poslovnim uslugama, poboljšanje uslova za samozapošljavanje mladih, te pitanjima rodne i socijalne jednakosti.