IT (Informacione Tehnologije)

MarketMakers Projekat zajedno sa BIT Alijansom radi na poboljšanju dostupnosti informacija za mlade kada su u pitanju karijerne mogućnosti u IT industriji u BiH, budući da ne postoji jedinstveno mjesto gdje se ovi podaci mogu pronaći. Radi se na izradi IT karijernog portala BIH, koji će na jednom mjestu sadržati podatke o programima obrazovanja u IT-u, otvorenim radnim mjestima u IT sektoru, savjetima za izgradnju karjiere u IT-u, konferencijama za mlade, dostupnim stipendijama i sl., odnosno sve informacije relevantne da upute mlade ljude o mogućnostima karijere u IT-u . Na ovaj način mladima se pruža sveobuhvatan uvid u trenutne zahtjeve tržišta rada u IT-u. IT portal za karijerno savjetovanje ima za cilj da ohrabri i uputi što više mladih da uđu u sektor IT-a, kao jednog od najbrže rastućih sektora, koji ima veliki potencijal za razvoj u Bosni i Hercegovini.

 

Komplementarno intervenciji IT karijernog portala i inicijativi drugih da ulažu u obuke u IT-u, MarketMakers pilotira različite opcije finansiranja mladih da se obuče ili prekvalifikuju za rad u IT sektoru shodno potražnji IT industrije za ovim kadrom. Cilj je da se smanje postojeće prepreke za ulazak mladih u IT sektor, posebno nezaposlenima, od kojih mnogi nemaju resurse za ponovnu obuku ili dokvalifikaciju. Ova intervencija doprinosi također strateškom cilju MarketMakers projekta da utječe na rješenje problema, a koji se ogleda u nedostatku adekvatne radne snage za daljnji rast BiH IT industrije. Nedostatak kvalificirane radne snage je jedan od uzroka zašto kompanije iz BiH investiraju u svoju ekspanziju u drugim dijelovima Balkana.