IT (Informacione Tehnologije)

MarketMakers je, u saradnji sa partnerima i Vladom Kantona Sarajevo, podržao izradu studije koja predlaže mjere koje bi doprinijele značajnom razvoju IT sektora u BiH. Zahvaljujući ovoj studiji, razvoj IT sektora je uvršten među najvažnije inicijative u Strategiji razvoja Kantona Sarajevo 2017-2021, a zahvaljujući aktivnostima MarketMakers projekta u protekle četiri godine kreirano je 908 novih radnih mjesta u IT sektoru.

 

Istraživanje koje je MarketMarkers sproveo na ljeto 2017. godine ukazuje na visok nivo interesa među mladima koji se obučavaju ili prekvalifikuju za informatičku industriju, ali i potrebu za podrškom kroz proces ulaska u taj sektor. U isto vrijeme, ključni problem IT/softverskih kompanija je nedostatak mogućnosti da ulažu u poznate opcije rasta i traže nove klijente jer su dostigli apsolutni maksimum kad je u pitanju broj kvalifikovanih radnika na tržištu rada.

 

IT Careers Portal
U saradnji sa partnerom BIT Alijansom, projekat MarketMakers pokrenuo je aktivnosti na kreiranju IT karijernog portala koji će poboljšati dostupnost informacija studentima završnih godina i diplomcima kada su u pitanju karijerne mogućnosti u IT industriji u BiH, budući da ne postoji jedinstveno mjesto gdje se ovi podaci mogu pronaći. IT Carreres Portal će mladima na jednom mjestu pružiti sveobuhvatan uvid u mogućnostima obrazovanja, otvorenim radnim mjestima, stipendijama, konferencijama i poslovnim savjetima u IT sektoru.

IT portal za karijerno savjetovanje ima za cilj da ohrabri i uputi što više mladih da se zainteresuju za sektor IT-a, kao jednog od najbrže rastućih sektora, koji ima veliki potencijal za razvoj u Bosni i Hercegovini.

 

VET / Finansiranje neformalnog obrazovanja
Komplementarno IT portalu i samostalnim inicijativama IT kompanija i pružatelja IT treninga koji ulažu u isporuku znanja, MarketMakers istražuje pilotiranje različitih mogućnosti finansiranja koje podržavaju mlade ljude da se ponovo obučavaju u IT sektoru i razviju IT vještine koje zahtijeva industrija. Također, Udruženje BIT Alijansa, zajedno sa lokalnim zajednicama i univerzitetima, radi na uspostavljanju različitih obrazovnih programa za mlade ljude različitih životnih dobi. Cilj je da se smanje postojeće prepreke za ulazak mladih u IT sektor, posebno nezaposlenima, od kojih mnogi nemaju resurse za ponovnu obuku ili dokvalifikaciju. Ova aktivnost također doprinosti strateškom cilju MarketMakers projekta da utiče na rješenje problema koji se ogleda u nedostatku adekvatne radne snage za daljnji rast bosanskohercegovačke IT industrije.

 

Oko 4.000 ljudi u BiH trenutno je zaposleno u IT sektoru, a raspoređeni su u preko 500 organizacija. U posljednje tri godine rast zaposlenih u konstantnom je porastu od 20% godišnje. Iako IT inžinjer generiše u prosjeku 90.000 KM godišnjih prihoda za poslodavca, što se odražava i na plate koje su skoro duplo više od prosječne, samo oko 150 softver inžinjera se godišnje školuje u regionu. To je svakako premalo za potrebe industrije.