Proizvodnja i prerada hrane

MarketMakers je kroz mrežu organskih agrobiznisa okupio veliki broj BIH aktera uključenih u proizvodnju, preradu, distribuciju i prodaju domaćih organskih proizvoda, koji međusobno sarađuju kako bi razmijenili znanje i obrazovali buduće generacije organskih poljoprivrednika i agronoma. Prateći IFOAM (Međunarodna Federacija pokreta u organskoj poljopriveredi) procese, Mreža nastoji smanjiti prepreke za ulazak u organsku proizvodnju i obezbijediti odskočnu dasku za eventualnu certifikaciju BIH organskih proizvoda i izvoz na obližnja regulirana tržišta.