Turizam

MarketMakers podržava organizacije za upravljanje destinacijama (DMO) kao što su klasteri i javne turističke zajednice, aktivne u nedovoljno razvijenim turističkim područjima, kako bi stvorili turistički identitet destinacije fokusiranjem na određenu granu ili nišu u turizmu u skladu sa prirodnim resursima lokacije. Da bi to ostvarili, MarketMakers podržava organizacije za upravljanje destinacijama (DMO) da kroz održavanje godišnjih događaja, osmišljenih da privuku regionalne a kasnije i međunarodne turiste zainteresirane za specifičnu turističku granu ili nišu, brendiraju nedovoljno razvijene lokacije kao atraktivne destinacije. Kada se kreira reputacija i identitet destinacije, zahvaljujući ovakvim godišnjim događajima, od turističkih preduzeća se očekuje da će se razvijati i kreirati mnoštvo turističkih proizvoda i usluga koje će pozicionirati destinaciju na turističku mapu.

 

MarketMakers također želi da pomogne razvijenijim turističkim destinacijama da se diverzifikuju, i fokusiraju na druge grane turizma, u skladu sa komparativim prednostima destinacije, a izvan historijsko-kulturno-vjerskog turizma. MarketMakers kroz ovu intervenciju želi da stimuliše turističke agencije i organizacije za upravljanje destinacijama (DMO) da inoviraju svoje ponude, a da istovremeno i zagovaraju veću podršku političkog okruženja kao i javne investicije koje će omogućiti procvat više turističkih grana i oblasti. MarketMakers kanališe svoju podršku partnerima koji su zainteresirani za razvoj ruralnog i planinskog turizma, poslovnog i konferencijskog turizma (MICE), wellnessa i zdravstvenog turizma.

 

MarketMakers je prepoznao potrebu za povećanjem prodaje kroz povezivanje i saradnju lokalnih turističkih agencija sa međunarodnim agencijama i turoperatorima. Razlog je i činjenica da direktna prodaja, B2C tj. kupovina inostranih posjetioca direktno od turističkih agencija i turoperatora iz BiH, se vjerovatno neće povećati dok bh. turističke agencije ne popularizuju svoje brendove i ne steknu povjerenje inostranih turista. Stoga MarketMakers  investira u kompanije i platforme koje su fokusirane na razvoj B2B saradnje između bh. i medunarodnih touroperatora.

 

Nakon napora, uloženih tokom prve faze Projeka, da se poboljša vazdušna povezanost sa Mostarom, MarketMakers nastavlja da ulaže u podršku neophodnu za  pokretanje i rast broja niskobudžetnih linija do/iz Bosne i Hercegovine. Dok je prva faza bila usredotočena na aktivnosti zagovaranja kod državnih institucija za budžetska izdvajanja (ulaganja u infrastrukturu i subvencije) neophodna za osiguranje redovnih novih ruta, druga faza se usmjerila na promociju avionskih linija i ruta, kao i na dokumentovanje najboljih praksi za privlačenje i pregovaranje sa niskobudžetnim avio kompanijama.