Tržišne usluge (BPO - Business process outsourcing)

MarketMakers je koncentrisan na uspostavljanje održivog mehanizma za prikupljanje, razmjenu, prezentaciju i promovisanje vjerodostojnih podataka, koji istovremeno privlače i ohrabruju strane investitore da je Bosna i Hercegovina prava destinacija za ulaganje u sektor poslovnih usluga. To je ujedno i zemlja visokog potencijala, kako za strane investitore tako i za domaće kompanije, koje žele istražiti mogućnosti outsourcing-a.  Na taj način podstiče se nearshoring, premještanje zajedničkog servisnog centra, a istovremeno i mogućnost za lokalne kompanije da pruže usluge Evropskim BPO (Business Process Outsourcing) ponuđačima, nudeći svoje usluge svima koji prebacuju svoje poslove sa jedne lokacije na drugu, te mogućnost poslovnog udruživanja.