Izvozno orjentisane poslovne usluge (BPO)

Interesovanje za podsektore izvozno orjentisanih poslovnih usluga ima tendenciju rasta. Prema istraživanju mišljenja mladih koje je sproveo MarketMakers 2017. godine, profesije unutar ovog sektora zabilježene su kao najpoželjnije od sva četiri sektora kojima se bavi MarketMakers, a mladima su posebno zanimljive branše poput arhitekture, dizajna i marketinga, te finansijske usluge. Ovaj sektor je također popularan među mladim ženama.

 

Marketing
MarketMakers je koncentrisan na uspostavljanje održivog mehanizma za prikupljanje, razmjenu, prezentaciju i promovisanje vjerodostojnih podataka, koji istovremeno privlače i ohrabruju strane investitore da je Bosna i Hercegovina prava destinacija za ulaganje u sektor poslovnih usluga. To je ujedno i zemlja visokog potencijala, kako za strane investitore tako i za domaće kompanije, koje žele istražiti mogućnosti outsourcing-a. Na taj način podstiče se nearshoring, premještanje zajedničkog servisnog centra, a istovremeno i mogućnost za lokalne kompanije da pruže usluge Evropskim BPO (Business Process Outsourcing) ponuđačima, nudeći svoje usluge svima koji prebacuju svoje poslove sa jedne lokacije na drugu, te mogućnost poslovnog udruživanja.

 

Bosna i Hercegovina poseduje tri ključne prednosti za sektor izvozno orjentisanih poslovnih usluga: i) dobro poznavanje stranih jezika, posebno engleskog i njemačkog; ii) geografski položaj, vremensku zonu i pristup tržištu klijenata, i iii) nisku cijenu radne snage u poređenju sa istočnom Evropom. Iako su ovi uslovi dovoljni da privuku "širi interes", oni nisu dovoljni samo za investiranje, a BiH mora naporno raditi kako bi pokazala svoju dugoročnu konkurentnost.