MarketMakers Tim

Daniel Nippard je tehnički direktor, sa 10 godina iskustva u razvoju privatnog sektora. Radio je na međunarodnim donatorskim projektima za pokretanje inicijativa koje za cilj imaju jačanje tržišta, kao i socijalnu uključenost. Raznovrsno iskustvo je stekao širom svijeta kao ekspert za proizvodni i uslužni sektor, radeći na inovativnim projektima razvoja tržišnih sistema u zemljama srednjeg dohotka, "MINT", ali i u zemljama sa nižim prihodom. Studirao je ekonomski razvoj, prije nego što je magistrirao biznis sa održivim naukama na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

 

Željko Karanović je direktor operacija sa 20 godina radnog iskustva u oblasti finansija, tehnologije, ljudskih resursa, sistema za zapošljavanje i marketinga, koje je stekao u Ujedinjenom Kraljevstu i Njemačkoj. Prethodno je radio za investicijske banke, HSBC i Barclays, u Londonu kao menadžer ljudskih resursa i upravljanja znanjem, te u tehnološkoj branši kao menadžer projekata u kompaniji Oracle. Diplomirao je međunarodni marketing sa njemačkim jezikom na Greenwich University u Londonu.

 

Voditeljica sektora "Poslovnih izvozno orijentiranih usluga (Business Process Outsourcing)" je višestruka profesionalka sa obimnim znanjem o tržištu rada, i 15 godina radnog iskustva u različitim oblastima: implementacija razvojnih projekata, upravljanje distribucijom, upravljanje prodajom i klijentima, te projektima u oblasti ekonomskog razvoja. Po zanimanju magistra ekonomskih nauka, sa specijalizacijom u internacionalnom računovodstvu i finansijama. Prethodno radno iskustvo potiče iz internacionalne kompanije vezano za poziciju menadžerke distribucije, te poreskog savjetnika u Poreskoj Upravi u Švedskoj. Posljednjih 5 godina radi kao voditeljica sektora u MarketMakers projektu.

 

Voditeljica IT sektora je stručnjakinja za ekonomski razvoj i projektni menadžment. Obrazovana je globalno i ima BA iz komunikologije i francuskog jezika, te MBA. Više od 10 godina doprinosi ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine kroz kreiranje i provedbu ekonomskih programa/mjera i projekata usmjerenih na poboljšanje domaće ekonomije i uprave, te rast malih i srednjih poduzeća. Radila je na projektima EU, USAID-a, Sida-e, Svjetske banke i UNDP-a. Preko 10 godina savjetuje javni sektor u oblasti ekonomskog razvoja i strateškog planiranja, te u privlačenju i upravljanju investitorima, kao i u razvoju javnog i privatnog dijaloga. Uz to, je radila i direktno na razvoju privatnog sektora i jačanju njegove konkurentnosti kroz kreiranje inovativnih projekata i privlačenje eksternih izvora financiranja za razvoj poduzeća, gdje je uspješno vodila preko 30 projekata sa malim i srednjim poduzećima u okviru različitih grant shema. Pored rada u BiH i na projektima prekogranične suradnje sa Republikom Hrvatskom radila je i kao dugogodišnja nezavisna istraživačica za Economist na istraživanjima i studijama koji pokrivaju Srbiju, BiH, Indoneziju i Afriku.

 

Voditeljica sektora turizam ima dugogodišnje iskustvo u projektnom menadžmentu i vođenju IT projekata u međunarodnim nevladinim organizacijama u BiH i inostranstvu. Kroz petogodišnje iskustvo u oblasti marketinga i prodaje, hospitality menadžmenta i turizma, stečeno radom u kompanijama koje su prepoznati bh. lideri u realnom sektoru, upoznala se sa izazovima i mogućnostima rasta privatnog sektora. Visoko obrazovanje je stekla na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu kao i MA iz oblasti poslije ratne rekonstrukcije i razvoja u Engleskoj.

 

Voditeljica poljoprivrednog sektora i pitanja rodne i socijalne inkluzije je stručnjakinja u oblasti projektnog menadžmenta, istraživanja, mobilnosti mladih i rodne ravnopravnosti. Svoje višegodišnje iskustvo sticala je u nacionalnim i međunarodnim organizacijama, kroz implementaciju i upravljanje programima iz oblasti inkluzije mladih i žena, edukacije, transformacije konflikata i pomirenja, istraživanja i mentalnog zdravlja. Svoje radno iskustvo sticala je na programima implementiranim u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Armeniji i Azerbejdzanu. Zvanje magistra psihiologije stekla je na Univerzitetu u Sarajevu.

 

Analitičar utjecaja (eng. Impact Analyst) ima višegodišnje istraživačko iskustvo u oblasti socijalnih i ekonomskih politika, sa fokusom na politike tržišta rada, zapošljavanje, industrijske politike i ekonomiju javnog sektora. Prvi magistarski rad odbranio je 2015. godine na Univerzitetu u Sarajevu, a trenutno pohađa drugi magistarski studij u oblasti ekonomije i upravljanja javnim sektorom i okolišem kojeg realiziraju Univerzitet u Ljubljani i Univerzitet u Sarajevu.