MarketMakers tim

MarketMakers tim čine odgovorni i posvećeni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom. Direktori projekta, sa ukupno preko trideset godina radnog iskustva, te tim voditelja sektora sa, u prosjeku, preko deset godina radnog iskustva na lokalnom i međunarodnom nivou, svoje radno iskustvo sticali su u oblastima koje doprinose podizanju kvaliteta života pojedinca i društva.

 

Menadžment

Tehnički direktor je prethodnih deset godina radio na međunarodnim projektima u oblasti osnaživanja tržišta, razvoja privatnog sektora i socijalne inkluzije. Svoje iskustvo, znanje i vještine u oblasti proizvodnih i uslužnih djelatnosti sticao je radeći na razvoju tržišnih sistema diljem svijeta. Diplomirao je ekonomski razvoj, a zvanje magistra stekao je iz oblasti održivog razvoja i poslovanja.

 

Direktor operacija ima dvadeset godina radnog iskustva u oblasti finansija, tehnologije, ljudskih resursa, zapošljavanja i marketinga koje je stekao radeći u BiH, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj. Kao menadžer ljudskih resursa i vještina radio je za investicione banke u Londonu, dok je u tehnološkim kompanijama obnašao funkciju menadžera projekata i klijenata. Diplomirao je međunarodni marketing i njemački jezik na Univerzitetu Greenwich u Londonu.

 

Voditelji sektora

Voditeljica IT sektora ekspertizu u oblasti ekonomskog razvoja i projektnog menadžmenta stekla je kroz desetogodišnji angažman na kreiranju i provedbi ekonomskih mjera i programa, poboljšanju lokalne ekonomije i uprave, te rastu malih i srednjih preduzeća na projektima Evropske unije, Švedske razvojne agencije (SIDA), Svjetske banke, USAID-a i UNDP-a. U istom periodu savjetuje javni sektor u oblasti ekonomskog razvoja i strateškog planiranja, privlačenja i upravljanja investicijama, te u razvoju javnog i privatnog dijaloga. Kao dugogodišnja saradnica časopisa Economist radila je na istraživanjima i studijama za područja Afrike, Indonezije, Srbije i BiH. Diplomirala je komunikologiju i francuski jezik, a potom magistrirala poslovnu administraciju.

 

Voditeljica sektora Proizvodnje i prerade hrane, višegodišnje iskustvo u oblasti projektnog menadžmenta, istraživanja, mobilnosti mladih i rodne ravnopravnosti sticala je u nacionalnim i međunarodnim organizacijama, kroz implementaciju i upravljanje programima iz oblasti inkluzije mladih i žena, edukacije, transformacije konflikata i pomirenja, istraživanja i mentalnog zdravlja u BiH, Srbiji, Armeniji i Azerbejdžanu. Magistrirala je psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu.

 

Voditelj sektora Turizma ima preko deset godina iskustva rada u bosanskohercegovačkom nevladinom sektoru u oblasti turizma i kulture, s težištem na prikupljanju sredstava i organizaciji događaja. Rukovodio je projektima financiranim od strane UNICEF-a, IOM-a i brojnih bh. institucija. Diplomirao je filozofiju i germanistiku Univerzitetu na Oxfordu, a magistrirao i doktorirao humanističke nauke na Univerzitetu York u Torontu. 

 

Voditeljica sektora Izvozno orjentisanih poslovnih usluga ('Business Process Outsourcing') ima petnaest godina radnog iskustva u oblastima implementacije razvojnih projekata, upravljanja distribucijom, prodajom i klijentima, te projektima u oblasti ekonomskog razvoja i radeći za međunarodne kompanije i Poresku upravu Kraljevine Švedske. Magistrirala je ekonomiju sa specijalizacijom u oblasti međunarodnog računovodstva i finansija.

 

Analitičar utjecaja ("Impact Analyst") višegodišnje istraživačko iskustvo sticao je u oblasti socijalnih i ekonomskih politika, sa fokusom na politike tržišta rada, zapošljavanje, industrije i javnog sektora. Zvanje magistra stekao je na Univerzitetu u Sarajevu, dok drugi magisterij u oblasti ekonomije i upravljanja javnim sektorom i okolišem trenutno pohađa na programu Univerziteta u Sarajevu i Ljubljani.